برچسب گذاری توسط: شکلک های وردپرس

غیرفعال کردن شکلک در وردپرس ۲

غیرفعال کردن شکلک در وردپرس

غیرفعال کردن شکلک در وردپرس وردپرس با عرضه نسخه های جدید و بروززسانی های جدید  همواره سعی در یهیود کارایی خود دارد. برخی از این ویژگی های جدید انفدر نامحسوس هستند که ممکن است مورد...