شمارنده معکوس زمان در وردپرس با افزونه

شمارنده معکوس زمان در وردپرس با افزونه

شمارنده معکوس زمان در وردپرس زمانی که دارید به یک مناسبت نزدیک میشوید یا فروش ویژه سایت را شروع کرده اید میتواند نظر کاربران سایت شمار را به آن موضوع جلب کند. شمارنده معکوس زمان در وردپرس با افزونه YITH Topbar Countdown به ساذگی اماکن پذیر است. افزونه YITH Topbar Countdown یک شمارنده معکوس زیبا را در بالای سایت […]