نمایش دسته بندی های وردپرس در منوی بازشو افقی

تعدادی از بازدیدکننگان اخیر پرسیده بودند که چطور میتوان یک منوی بازشو افقی بسازیم؟ کوتاه ترین پاسخ این است که با ترکیب CSS و Javascript میتوان این کار را انجام داد. قدم اول برای ساخت منوی افقی این است که کاری کنیم وردپرس منو را به عنوان لیست سلسله مراتبی بدون عنوان نشان دهد:

[…]