ساخت صفحه 404 اختصاصی وردپرس

ساخت صفحه ۴۰۴ اختصاصی وردپرس

وقتی که بر لینکی کلیک میکنید و با پیغام “صفحه یافت نشد” ، ” خطای ۴۰۴”، “صفحه قابل مشاهده نیست” ، “۴۰۴ Error” یا “Page not Found” مواجه میشوید در حقیقت به این صفحه ۴۰۴ میگویند. صفحه ۴۰۴ مانند یک نقطه پایان برای بازدید کنندگان سایت محسوب میشود و ممکن است بازدید کننده از گشت و […]