laravel

سیستم مدیریت مجله با دسترسی آزاد

اطلاعات پروژه:

یک سیستم یکپارچه مدیریت مجلات و مقالات هست برای کمپانی europub.co.uk واقع در انگلستان.

سیستم مدیریت مجله با دسترسی آزاد

یک سیستم یکپارچه مدیریت مجلات و مقالات هست برای کمپانی europub.co.uk واقع در انگلستان.

  • وضعیت تکمیل شده
  • تاریخ 20 اسفند 95
  • مهارت ها Laravel / Mysql / JS / CSS
  • هم رسانی
مشاهده آنلاین