توجه: بدلیل مسدود شدن درگاه Pay.ir از طرف شاپرک تا اطلاع ثانوی خرید دوره ها فقط از طریق کارت به کارت امکان پذیر است.

laravel

سیستم مدیریت و برگزاری کنفرانس

اطلاعات پروژه:

سیستم کامل مدیریت و برگزاری کنفرانس متعلق به شرکت ASRPC

سیستم مدیریت و برگزاری کنفرانس

سیستم کامل مدیریت و برگزاری کنفرانس متعلق به شرکت ASRPC

  • وضعیت تکمیل شده
  • تاریخ 30 اردیبهشت 96
  • مهارت ها Laravel / Mysql / JS / CSS
  • هم رسانی
مشاهده آنلاین