آموزش تابع implode() در PHP

تابع implode() خانه های یک آرایه را به هم میچسباند و آن را به رشته تبدیل میکنید.

مثال تابع impolde():

همانطور که در مثال بالا مشاهده میکنید خانه های آرایه در یک رشته به هم چسبانده شده اند.

نحوه تعریف و استفاده:

تابه implode() از ۲ پارامتر برای ورودی دریافت میکند در حالی که پارامتر separator اختیاری است ولی بهتر است برای سازگاری بیشتر با تابع explode() هر دو پارامتر وارد شود.

سینتاکس:

 

پارامتر توضیحات
separator این پارامتر اختیاری است. مشخص میکند که برای جداسازی  عناصر آرایه از چه کاراکتری استفاده کند. در حالت پیش فرض رشته خالی “” است.
array این پارامتر الزامی است. آرایه ای را که میخواهید به رشته تبدیل کنید را وارد کنید.

 

جزئیات فنی تابع implode():

مقدار بازگشتی: رشته ای از عناصر آرایه باز می گردانند
نسخه PHP مورد نیاز: ۴+
تغییرات:  پارامتر separator در  PHP 4.3.0 اختیاری شد.

نمونه های بیشتر:

از مقادیر مختلف برای پارامتر separator استفادع شده است.

نظرات