دسته: php

۰

آموزش تابع array_map()

تابع array_map() تمامی عناصر یک آرایه را به صورت تک به تک به یک تابع ارسال میکند و مقدار بازگشتی را در آرایه ای ذخیره میکند.

 نحوه تعریف و استفاده: تابع array_map  تک...

۰

آموزش تابع implode() در PHP

تابع implode() خانه های یک آرایه را به هم میچسباند و آن را به رشته تبدیل میکنید. مثال تابع impolde():

همانطور که در مثال بالا مشاهده میکنید خانه های آرایه در یک رشته...