اخبار

افشای ادعای هک سایت وزیر ارتباطات آذری جهرمی توسط تیم سایبری موسوم به "پشت پرده"

اخبار دروغی دقایفی پیش از کانال تلگرامی پشت پرده منتشر شد که ادعا کردند وب سایت مربوط به آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات رو هک  کردند. موضوع برای من جالب شد و با کمی بررسی متوجه دروغ بودن این خبر و ساختگی بودن سایت شدم.

ادعای هک سایت آذری جهرمی توسط گروه موسوم به پشت پرده

این ویس رو در این رابطه حتما بشنوید