وبتازان / php  / آموزش تابع array_map()

آموزش تابع array_map()

تابع array_map() تمامی عناصر یک آرایه را به صورت تک به تک به یک تابع ارسال میکند و مقدار بازگشتی را در آرایه ای ذخیره میکند.

 نحوه تعریف و استفاده:

تابع array_map  تک تک عناصر یک آرایه را به تابعی که توسط کاربر ساخته شده است میفرستد و مقدار بازگشتی هر یک از عناصر را که به توسط تابع تولید شده است را در آرایه ای ذخیره میکند . بازگشت میدهید.

نکته: شما میتوانید یک یا چندین آرایه را به صورت همزمان به تابع array_map() بفرستید.

سینتاکس:

 

پارامترتوضیحات
myfunctionاجباری. نام تابعی که توسط کاربر ساخته شده است.
array1اجباری. آرایه ای که میخواهید به تابع بفرستید.
array2اختیاری. آرایه دوم که میخواهید به تابع بفرستید.
array3اختیاری . آرایه سوم که میخواهید به تابع بفرستید.

جزئیات فنی تابع array_map()

مقدار بازگشتیآرایه ای را بازمیگرداند حاوی مقداریر array1 بعد از اعمال تابع کاربر بر هر عنصر
PHP Version:۴٫۰٫۶+

مثالهای بیشتر:

مثال اول:

استفاده از تابع ساخته شده توسط کاربر برای تغییر مقادیر آرایه

مثال دوم:

ارسال دو آرایه به تابع

مثال سوم:

تبدیل کردن تمام عناصر آرایه به حروف بزرگ

مثال چهارم:

استفاده از null به جای تابع

 

اشتراک گذاری

بیش 8 سال سابقه برنامه نویسی دارم و حداقل 4 ساله که طراح وب هستم. سعی میکنم بهترین خدماتم را در وبتازان عرضه کنم.

دیدگاه وجود ندارد

دیدگاه بفرستید